Kata

Kata

 • TaikyokuⅠ
 • Taikyoku Ⅱ
 • Taikyoku Ⅲ from Side
 • Taikyoku Ⅲ
  Explanation and Movement
 • Pinan Ⅰ
  Explanation
 • Pinan Ⅰ
  Explanation and Movement
 • Pinan Ⅰ with count
 • Pinan Ⅰ with count No.2
 • Pinan Ⅱ with Count
 • Pinan Ⅱ Explanation
 • Pinan Ⅱ Explanation No.2
 • Pinan Ⅱ Complement
 • Pinan Ⅲ
 • Pinan Ⅳ
 • Pinan Ⅴ
 • Yantsu
 • NEW
  Yantsu Part2

  ※as of June 3, 2021

 • Gekisai Sho
 • Gekisai Dai
 • Saiha
 • Sanchin
 • Seipai

 • Seienchin
 • Tensho
 • Tsuki no Kata
 • Garyu

 • Kanku

  coming soon!
 • Sushiho

PAGE TOP